پزشکی عمومی : تغییر در فعالیت‌ الکل دهيدروژناز و آلدئيد دهيدروژناز در سرم بيماران مبتلا به کارسينوم سلول کلیوی

The alterations in alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase activities in the sera of patients with renal cell carcinoma

پزشکی عمومی :عفونت های فرصت طلبانۀ مهم در HIV

Important opportunistic infections in HIV

شیمی : خصوصیات ترکیبات نفت خام و رفتار بازدارندگی واکس درجا

Characteristics of a crude oil composition and its in situ waxing inhibition behavior

شیمی : تاثیر زمان جرقه روی فرآیند احتراق و خروجی های یک موتور متانولی شمعی با هیدروژن اضافه شده در شرایط سوختن هوازی

Influence of ignition timing on combustion and emissions of a spark-ignition methanol engine with added hydrogen under lean-burn conditions

برق:حسگر شاخص انکسار نوری فیبر نوری با ساختار میکرو شیار با فیلم طلای نانومقیاس بر اساس رزونانس پلاسمون سطح

Groove micro-structure optical fiber refractive index sensor with nanoscale gold film based on surface plasmon resonance

برق :دینامیک توسعه ظرفیت انتقال برق تحت پاداش و حق الزحمه تنظیم شده

Dynamics of power-transmission capacity expansion under regulated remuneration

مدیریت :از دیجیتال‌سازی تا دوران شتاب: در فناوری اطلاعات و گردشگری

From digitization to the age of acceleration: On information technology and tourism

مدیریت:انگیزش‌های غیراقتصادی برای رفتار شهروندی سازمانی در مگا‌پروژه‌های ساختمانی

Non-economic motivations for organizational citizenship behavior in construction megaprojects

عمران : یک مدل تخمینی از کشش موثر و استحکام تراکمی بتن با رویکرد تخلخل و اندازه حفره ها

یک مدل تخمینی از کشش موثر و استحکام تراکمی بتن با رویکرد تخلخل و اندازه حفره ها

عمران : طراحی بر اساس عملکرد در مهندسی زلزله ی ژئوتکنیک

Performance based design in geotechnical earthquake engineering

عمران : روشی برای توسعه همبستگی ها برای انتقال گرمای جوشش جریان خنک شده و کاربردش برای آب

A method for developing correlations for subcooled flow boiling heat transfer and its application to water

عمران :یک روش تجزیه چندمقیاسی برای شبیه سازی حفاری تونل در ستون سنگفرش شنی

A multi-scale analysis method for the simulation of tunnel excavation in sandy cobble stratum

عمران : ارزیابی ارتباط بین فرمهای فسفر خاک در سیستمهای شخم متضاد به وسیله تحلیل مسیر

Short communicationAssessing linkage between soil phosphorus forms in contrasting tillage systems by path analysis

عمران

مجموعه مهندسی عمران یا رشته عمران یکی از رشته های پر اهمیت و جذاب در مجموعه رشته های آزمون سراسری است که داوطلب در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی می تواند آن را انتخاب کند.

مقاله تستی

این مقاله برای تست و آموزش می باشد

مدیریت انبار های انبوه

این مقاله بروزترین مقاله در مدیریت ابنوه می باشد که می توانید با مطالعه آن اطلاعات خو را بروز کنید